Učešće na domaćim i stranim konferencijama u poslednjih 10 godina:

 • American Academy of Forensic Science:
  • 1997 New York, New York
  • 1998 San Francisco, California
  • 1999 Orlando, Florida
  • 2003 Chicago, Illinois
  • 2004 Dallas, Texas
 • Internacionalno udruženje za neuronauke, 1995 Toronto, Canada
 • International Academy Legal Medicine, 1996 Tokio, Japan
 • Third ISALM 1996 Osaka, Japan
 • Europeam Academy of Forensic Science 2003, Istambul, Turska
 • International Academy Legal Medicine, 2003 Milano, Italija
 • Kongres sudske medicine mediteranskih zemalja,
 • Kongres sudske medicine mediteranskih zemalja, 2005, Tunis

 • International Academy Legal Medicine, 2006, Budimpešta