Prof dr MILOŠ TASIĆ, dr sc. med, upravnik Insituta za sudsku medicinu Kliničkog centra Novi Sad
Redovni profesor sudske medicine Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, profesor Pravne medicine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, član Američke Akademije za Forenzične nauke (AAFS), član Internacionalne Akademije za Sudsku Medicinu

Prof dr Milan SIMIĆ, dr sc. med.
Redovni profesor Sudske medicine Medicinskog fakulteta, šef Katedre za sudsku medicinu, profesor Pravne medicine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Prodekan za nastavu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Član predsedništva Udruženja za sudsku medicinu SCG, član Internacionalne Akademije za sudsku medicinu, Predsednik Veća lekarske Komore Vojvodine i Predsednik Veća časti Društva lekara Vojvodine.

Prof dr Branislav BUDAKOV, dr sc. med.
Redovni profesor Sudske medicine Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i profesor Pravne medicine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Honorarni profesor Sudske medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Načelnik Odeljenja morfoloških dijagnostika Instituta za sudsku medicinu Klničkog centra Novi Sad.

Prof dr Radenko VUKOVIĆ, dr. sc. med.
Redovni profesor Sudske medicine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i Pravne medicine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Honorarni profesor Pravne medicine na Pravnom fakultetu Univerziteta "Istočno Sarajevo", načelnik Odeljenja laboratorijskih dijagnostika na Institutu za sudsku medicinu Kliničkog centra Novi Sad.

Prof dr Dragan DRAŠKOVIĆ, dr. sc. med.
Vanredni profesor Sudske medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, pomoćnik direktora Kliničkog centra Novi Sad, član Udruženja za Forenzične nauke Velike Britanije. Predsednik etičkog Komiteta Kliničkog centra Novi Sad.

Doc dr Goran STOJILJKOVIĆ, dr sc. med.
Docent na Katedri za Sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Novi Sad, član upravnog Odbora lekarske komore Novi Sad, disciplinski tužilac Lekarske komore AP Vojvodine, predsednik suda časti Društva lekara Vojvodine.

Ass dr Šandor TAKAČ, mr sc. med.
Asistent na Katedri za Sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, član Antropološkog Društva Srbije i Crne Gore (ADJ) i Evropske Asocijacije Antropologa (EAA).

Ass dr Stojan PETKOVIĆ
Specijalista za sudsku medicinu

Ass dr Igor VESELINOVIĆ, mr sc. med.
Asistent na Katedri za Sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, specijalista sudske medicine, šef Odseka za DNA analizu Instituta za sudsku medicinu Kliničkog centra Novi Sad.

Dr Predrag STOJANOVIĆ
Specijalista za sudsku medicinu.

Ass dr Vladimir PILIJA, mr sc. med.
Asistent na Katedri za Sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu (ranije na Katedri za anatomiju) Univerziteta u Novom Sadu, lekar specijalista sudske medicine na Institutu za sudsku medicinu Kliničkog centra Novi Sad.

Dr Miljen MALETIN lekar na specijalizaciji

Borislav ŠUŠNJAR, dipl. hem.
Specijalista toksikolog, Šef Odseka za toksikologiju Instituta za sudsku medicinu Kliničkog centra Novi Sad.

Katarina ŠTAJNIC
dipl. hem. spec. za medicinsku biohemiju

Maja ĐURENDIĆ-BRENESEL, mr sc. hem.
Toksikolog u Odseku za toksikologiju Instituta za sudsku medicinu Kliničkog centra novi Sad.

Dragana ZGONJANIN, mr sc. hem.
Hemičar u Odseku za DNA Instituta za sudsku medicinu Kliničkog centra Novi Sad.

Glavni tehničar

 • Ivan VORGUČIN

Medicinski tehničari

 • Voja Popović
 • Šandor Nađ
 • Branka Smiljanić
 • Adela Žeravica
 • Jelena Popović

Hemijski tehničari

 • Predrag Vavra
 • Verica Đukić

Administracija

 • Jelena Milinski
 • Branka Milosavljević
 • Velimir Ćirović