Institut za sudsku medicinu je osnovana 1960. godine kao Katedra Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Upravnici:

 • Prof dr Ante Premeru
  od 1960. do 1976. godine
 • Prof dr Dragiša Popović
  1976. godine
 • Prof dr Miloš Tasić
  od 1977. godine

Kolege koje nisu više na Institutu:

 • Prof dr Dragiša Popović, u penziji
 • Prof dr Miroslav Šovljanski, preminuo
 • Doc dr Nikola Čanak, privatnik
 • Doc dr Andrija Radić, u penziji
 • Ass dr Slavko Djuran, u penziji
 • Ass dr Zoran Budimlija, u OCME, New York
 • Mr sci dr Ljubiša Božić, MUP R. Srbije
 • Mr sci Mirjana Štajner, dipl. biolog, privatnik
 • Mr sci Đura Vojić, dipl. hemičar, laboratorija Minakva