Dokumentacija instituta je trajna. Pored klasične, vodi se i na elektronskim medijima. Formiranje dokumentacije i izveštaja se vrši kroz lokalnu kompjutersku mrežu koja povezuje 20 računara.

Obdukcioni zapisnik:

Izveštaj o ekspertizi alkohola:

GCms hromatogram:

HPLC - hromatogram:

Izveštaj o veštačenju materijala sumnjivog na drogu:

Izveštaj laboratorije o hemijsko toksikološkoj analizi:

Elektroforegram genskih lokusa (ABI Prism):

Veštačenje spornog roditeljstva:

Forenzična antropologija:

Pregled živih: