Sudska medicina - Miloš Tasić i saradnici


Kožni povez, zlatotisak, zaštitni omot, 532 strane, kunstdruk, fotografije u boji, razdelna vrpca, format 205x285 mm.


Izdavač:

ZMAJ d.o.o
21000 Novi Sad, Tolstojeva 24
tel/fax: 021/541-716, 541-720, 543-277
www.zmajdoo.com

 

Sadržaj

1. MEDICINA I PRAVO
2. ISTORIJA SUDSKE MEDICINE
3. SUDSKOMEDICINSKO VEŠTAČENJE
4. OŠTEĆENJA ZDRAVLJA
5. MEHANIČKE POVREDE
6. FIZIČKA OŠTEĆENJA ZDRAVLJA-FIZIČKE POVREDE
7. ASFIKTIČNE POVREDE
8. HEMIJSKE POVREDE
9. SUDSKOMEDICINSKI ASPEKTI ALKOHOLISANOSTI
10.SUDSKOMEDICINSKI ASPEKTI ZLOUPOTREBE PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI
11. TOKSIKOLOŠKA LABORATORIJA
12. NUTRITIVNE, BIOLOŠKE I PSIHIČKE POVREDE
13. OPŠTE TELESNE REAKCIJE NA POVREDU
14. KVALIFIKACIJA TELESNIH POVREDA
15. SAOBRAĆAJNI TRAUMATIZAM
16. POVREDE PRI PADU SA VISINE
17. POVREDE KRANIOCEREBRALNE REGIJE
18. POVREDE OKA
19. POVREDE VESTIBULOKOHLEARNOG APARATA
20. POVREDE MAKSILOFACIJALNE REGIJE
21. POVREDE USNE DUPLJE-ORALNE POVREDE
22. POVREDE PERIFERNIH NERAVA
23. POVREDE KIČMENOG STUBA
24. UMIRANJE I SMRT
25. ZNACI SMRTI
26. UTVRĐIVANJE VREMENA SMRTI
27. VITALNE REAKCIJE
28. POSMRTNE POVREDE
29. SCENA ZLOČINA
30. EKSPERTIZA TRAGOVA BIOLOŠKOG POREKLA
31. OBDUKCIJA I EKSHUMACIJA
32. FORENZIČNA ANTROPOLOGIJA I IDENTIFIKACIJA
33. SUDSKOMEDICINSKI ASPEKTI PRIRODNE SMRTI
34. IZNENADNA SMRT U TOKU I NEPOSREDNO POSLE PSIHOFIZIČKOG STRESA
35. POTVRDA O SMRTI-UMRLICA
36. SUDSKOMEDICINSKI ASPEKTI KRIVIČNIH DELA PROTIV POLNIH SLOBODA
37. SUDSKOMEDICINSKA PROBLEMATIKA HUMANE REPRODUKCIJE
38. SUDSKOMEDICINSKI ASPEKTI NASILJA U PORODICI
39. ČEDOMORSTVO (infanticidium)
40. UTVRĐIVANJE RODITELJSTVA
41. ZADES, SAMOUBISTVO I UBISTVO
42. SAMOPOVREĐIVANJE
43. PRAVNI POLOŽAJ LEKARSKE PRAKSE
44. SUDSKOMEDICINSKI ASPEKTI MEDICINSKIH INTERVENCIJA
INDEX

Autor

MILOŠ TASIĆ dr sc. med
Redovni profesor sudske medicine Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, član Američke Akademije za Forenzične nauke (AAFS), upravnik Instituta za sudsku medicinu Kliničkog centra Novi Sad

Saradnici

Branislav BUDAKOV, dr sc. med.
Redovni profesor Sudske medicine Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i profesor Pravne medicine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Honorarni profesor Sudske medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Načelnik Odeljenja morfoloških dijagnostika Instituta za sudsku medicinu Klničkog centra Novi Sad.

Dragan DRAŠKOVIĆ, dr. sc. med.
Vanredni profesor Sudske medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, direktor Kliničkog centra Vojvodine, član Udruženja za Forenzične nauke Velike Britanije. Predsednik etičkog Komiteta Kliničkog centra Novi Sad.

Maja ĐURENDIĆ-BRENESEL, mr sc. hem.
Toksikolog u Odseku za toksikologiju Instituta za sudsku medicinu Kliničkog centra novi Sad.

Ana OROS, dr sc. med.
Docent na Katedri za oftalmologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Upravnik Klinike za očne bolesti Kliničkog centra Novi Sad, član predsedništva Udruženja oftalmologa SCG.

Vladimir PILIJA, mr sc. med.
Asistent na Katedri za Sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu (ranije na Katedri za anatomiju) Univerziteta u Novom Sadu, lekar specijalista sudske medicine na Institutu za sudsku medicinu Kliničkog centra Novi Sad.

Milan SIMIĆ, dr sc. med.
Redovni profesor Sudske medicine Medicinskog fakulteta, šef Katedre za sudsku medicinu, profesor Pravne medicine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Prodekan za nastavu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Član predsedništva Udruženja za sudsku medicinu SCG, član Internacionalne Akademije za sudsku medicinu, Predsednik Veća lekarske Komore Vojvodine i Predsednik Veća časti Društva lekara Vojvodine.

Goran STOJILJKOVIĆ, dr sc. med.
Docent na Katedri za Sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Novi Sad, član upravnog Odbora lekarske komore Novi Sad, disciplinski tužilac Lekarske komore AP Vojvodine, predsednik suda časti Društva lekara Vojvodine.

Borislav ŠUŠNJAR, dipl. hem.
Specijalista toksikolog, Šef Odseka za toksikologiju Instituta za sudsku medicinu Kliničkog centra Novi Sad.

Šandor TAKAČ, mr sc. med.
Asistent na Katedri za Sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, član Antropološkog Društva Srbije i Crne Gore (ADJ) i Evropske Asocijacije Antropologa (EAA).

Igor VESELINOVIĆ, mr sc. med.
Asistent na Katedri za Sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, specijalista sudske medicine, šef Odseka za DNA analizu Instituta za sudsku medicinu Kliničkog centra Novi Sad.

Radenko VUKOVIĆ, dr. sc. med.
Vanredni profesor Sudske medicine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i Pravne medicine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Honorarni profesor Pravne medicine na Pravnom fakultetu Univerziteta „Istočno Sarajevo“, načelnik Odeljenja laboratorijskih dijagnostika na Institutu za sudsku medicinu Kliničkog centra Novi Sad.

Dragana ZGONJANIN, mr sc. hem.
Hemičar u Odseku za DNA Instituta za sudsku medicinu Kliničkog centra Novi Sad.

Iz uvodne reči

...

Prof. dr Miloš Tasić je svoju sjajnu stručnu i naučnu karijeru započeo na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu posle diplomiranja sa rednim brojem jedan, što je već tada ukazivalo na njegov ekskluzivni naučni i stručni potencijal. Doktorska disertacija „Biološka optimalnost likvorskog sistema u neurotraumi“ pokazala je da njegov pristup problemima prevazilazi oblast medicine, jer se u rešenja naučnih hipoteza uvode elementi biologije i fizike. Rezultati ovog i drugih radova su višestruko citirani, a multidisciplinarni pristup je prirodno opredelio da prof. Miloš Tasić bude nosilac dva velika naučna projekta: „Transplantacija u SAP Vojvodini“ i „Reaktivne i patološke promene u stresogenim i morbogenim procesima“ i nosilac tri podprojekta. Kao mentor rukovodio je izradom deset uspešno odbranjenih doktorskih disertacija na više Univerziteta u SFRJ (Većina saradnika u ovoj knjizi je stekla naučni stepen pod njegovim mentorstvom).

...

U Institutu za sudsku medicinu danas se obavljaju ekspertize iz oblasti forenzične patologije, toksikologije i forenzične genetike koje uključuju i najkomplikovanije toksikološke analize i od strane Udruženja genetičkih laboratorija Evropske unije certificiranih DNA analiza.

...

Prof. dr Pavle Budakov

Iz predgovora

...

Medicina i biološke nauke (od vremena Aristotela posmatrane kao oblasti proučavanja mikrokosmosa) nisu samo korisnici novih znanja i tehnologija, već i kreatori u možda najznačajnijem području napretka kroz otkrića na polju genetike i uvođenja genetskih tehnika u istraživački rad i primenu.

...

Sofisticiranje starih i stvaranje novih sredstava nasilja (uvećanje brzine i dometa projektila vatrenog oružja, povećanje razornog efekta eksplozivnih sredstava, pojava novodizajniranih opojnih droga i psihotropnih supstanci, kumulacija visokoopasnih hemikalija u ekosistemu, korišćenje novih hemijskih supstanci za ciljeve nasilja i bioterorizam, da navedemo samo neke), stavili su i Sudsku medicinu pred nove izazove u svim oblastima njenog delovanja. Među značajne izazove svrstava se razumevanje izmenjene i pojava sasvim nove patologije nasilnih oštećenja zdravlja, analitička osposobljenost da se otkrije i dokaže prisustvo novodizajniranih droga, novosintetizovanih lekova i drugih toksičnih materija i pri niskim koncentracijama, uspešno identifikuje genomska DNA, paternalna linija DNA (Y markeri) i maternalna DNA (mitohondrijalna DNA) u mikro tragovima i pri delimičnoj degradaciji. Zadaci su ostvarljivi primenom savremenih tehnologija uz striktnu primenu pravila korektnosti rukovanja dokaznim materijalom.

Moto ovog teksta Sudske medicine je: prikazati stara proverena znanja sticana dugom istorijom discipline (očuvanje principa patrilinearnosti) i uključiti nova znanja i tehnologije nastale u savremenom razvoju nauke.

...

Delo Sudska medicina namenjeno je svim studentima dodiplomske i poslediplomske nastave koji u toku studija imaju predmet Sudska medicina, ili kurseve Kriminalistike, lekarima različitih specijalnosti, ali i svim učesnicima krivičnih i građanskih procesa da bi dublje shvatili probleme nasilnog oštećenja zdravlja, značaj i vrednovanje materijanih dokaza, da bi znali kako da se postave i na najbolji način koriste sudskomedicinsko veštačenje u raznim fazama predistražnog i istražnog postupka i sudskog procesa.

...

U Novom Sadu,
17. maja, 2006. god.
Prof. dr Miloš Tasić

Poglavnje 37